WelcomePlatfform e-ddysgu cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion gogledd Cymru
North Wales Welsh for Adults e-learning platform.


Yma cewch adnoddau dysgu ac addysgu i'ch cynorthwyo gyda'ch gwersi Cymraeg.

Here you'll find a store of educational resources to help you with your teaching or learning.

Dach chi'n dysgu Cymraeg?

Dach chi'n diwtor Cymraeg i Oedolion?

 Download here for Apple or Android

Be' dach chi'n ddeud am 'table' yn Gymraeg?

Gwefan Hyfforddi Newydd Sbon i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion 

Hepgor site news

Site news

(Dim newyddion wedi'i bostio eto)